Voorwaarden

ALGEMEEN

Algemene voorwaarden van de firma Goedkope-Drukkerij.nl gevestigd te Emmeloord, Nederland.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. Onder “opdrachtgever” of “u” wordt hierna verstaan: de afnemer van goederen en diensten van Goedkope-Drukkerij.nl. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: een vastlegging via internet, e-mail of brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VAN DE KLANTVOORWAARDEN

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Goedkope-Drukkerij.nl en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Goedkope-Drukkerij.nl. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten.

2.2. Let op!

Aangezien drukwerk een “maatwerkproduct” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing voor verkopen aan zowel bedrijven als consumenten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst tussen de klant en Goedkope-Drukkerij.nl is definitief zodra de klant de factuur heeft betaald, verstuurd via het online systeem van Goedkope-Drukkerij.nl.

3.2. Zodra de opdrachtgever op de knop “bestelling plaatsen” heeft geklikt, ontvangt de opdrachtgever, afhankelijk van de gekozen betaaloptie, na betaling een bevestigingsmail met daarbij de factuur, of men ontvangt een email bericht met de melding dat zodra de betaling volledig op onze bankrekening is bijgeschreven, dat dan de bestelling verder in verwerking gaat; na ontvangst van deze desbetreffende betaling ontvangt men dan alsnog de bevestigingsmail met de factuur.

Na ontvangst van de volledige betaling van de klant, zal het systeem aan de klant tonen dat de klant nu kan beginnen met het uploaden van zijn drukpers-gerede pdf-bestand naar ons systeem.

Na het uploaden van dit drukpers-gerede pdf-bestand door de klant, gaat deze bestelling in productie.

3.3. Goedkope-Drukkerij.nl heeft het recht de bestelling van de klant binnen 25 kalenderdagen te accepteren.

3.4. Onze levertijden zijn gebaseerd op het moment van ontvangst van het drukpers-gerede pdf-bestand, de productietijd en de levertijd en het moment van ontvangst van de volledige betaling op onze bankrekening.

3.5. Alle overige afspraken tussen Goedkope-Drukkerij.nl en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de order moeten schriftelijk of per e-mail worden gemaakt en schriftelijk worden bevestigd door de andere contractspartij om van kracht te zijn.

3.6. Goedkope-Drukkerij.nl behoudt zich het recht voor om geen drukopdrachten te verwerken die duidelijk in strijd zijn met de Nederlandse grondwet of andere ethische waarden.

3.7. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag.

3.8 Wij zijn zonder opgave van redenen gerechtigd om een opdracht te weigeren. Wij zijn ook gerechtigd om een opdracht te weigeren en/of niet uit te voeren op basis van redenen van principiële aard. In een voorkomende situatie dat de opdrachtgever ons reeds heeft betaald, maar wij de opdracht nog niet hebben uitgevoerd en wij hebben besloten de opdracht niet verder uit te voeren, dan zijn wij gerechtigd, deze opdracht niet verder uit te voeren, zonder verdere opgaaf van redenen. In voorkomende(n) bovenvermelde situatie(s) garandeert opdrachtgever, nimmer aan Goedkope-Drukkerij.nl en/of gelieerde ondernemingen, enige schadeclaim in rekening te brengen, financieel dan wel anderszins. In een zodanige situatie dat opdrachtgever reeds heeft betaald, zullen wij per omgaande, doch uiterlijk 48 uur nadat Goedkope-Drukkerij.nl heeft besloten de opdracht te weigeren en/of niet verder uit te voeren, het volledige door opdrachtgever reeds aan Goedkope-Drukkerij.nl betaalde bedrag terugstorten, zodat er daarna over en weer geen aanspraken meer zijn. Door, als opdrachtgever, gebruik te maken van deze website, gaat de opdrachtgever hiermede volledig akkoord.

4. PRIJZEN

4.1. De prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting. Voor Nederland bedragen de extra omzetbelasting 21%.

5. FACTURERING

5.1. Elektronische facturering

Na bestelling ontvangt u een elektronische factuur in pdf-formaat op het e-mailadres dat u ons bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt uw facturen ook bekijken in uw klantenaccount. U ontvangt geen factuur per post.

5.2. Facturering in Nederland

Facturen worden verzonden inclusief 21% BTW en worden opgemaakt op naam van de ontvanger van de diensten zoals aangegeven bij de bestelling.

5.3. Intracommunautaire leveringen

Indien u als ondernemer bij intracommunautaire leveringen een ongeldig btw-nummer opgeeft en wij als Goedkope-Drukkerij.nl dit ondanks de nodige zorgvuldigheid niet konden herkennen, dan bent u aan ons de omzetbelasting verschuldigd over het netto bedrag vermeld op de factuur als wettelijk bedrag. U als opdrachtgever draagt ​​het risico dat het btw-nummer niet controleerbaar is.

In dat geval hebben we het recht om de levering te doen door middel van een factuur met omzetbelasting of om de bestelling pas verder te bewerken zodra het door u opgegeven btw-nummer kan worden bevestigd door een gekwalificeerde instantie.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Wij behouden het eigendomsrecht op het gekochte artikel voor totdat het factuurbedrag volledig door u aan ons is betaald.

7. VERZEND- EN VERZENDKOSTEN

7.1. De verpakkings- en verzendkosten worden duidelijk vermeld op de product-pagina's, in de winkelwagen en op de pagina voor het voltooien van de bestelling.

7.2. Bij exprespakketten worden de extra verzendkosten duidelijk aan u gecommuniceerd op de product-pagina's, in het winkelwagen-systeem en op de pagina voor het voltooien van de bestelling.

7.3. Voor leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten weer duidelijk vermeld op de product-pagina's, in het winkelwagen-systeem en op de afrondende pagina.

7.4. Indien de goederen niet bij u kunnen worden afgeleverd (ontvanger niet gevonden), behoudt Goedkope-Drukkerij.nl zich het recht voor om de extra verzendkosten in rekening te brengen.

7.5. Voor leveringen aan niet-EU-landen zijn aanvullende invoerrechten en toeslagen van toepassing. We versturen de pakketten DDP-vrij (Delivery Duty Paid). De ontvanger moet dan de invoerbelasting betalen en, indien van toepassing, de invoerrechten. Dit is afhankelijk van het product en wordt berekend op basis van gewicht.

7.6 Levertijden zijn nimmer vooraf vast te stellen. De vervaardigde goederen worden geleverd tussen 09.00 uur tot 21.00 uur. De opdrachtgever dient een contactpersoon op te geven die mobiel bereikbaar is van 09.00 uur tot 21.00 uur. Levering vindt plaats op de begane grond, niet verder weg dan achter de 1e deur. De koerier moet bij de deur kunnen laden en lossen. Indien dit niet mogelijk is, dient dit 5 dagen voor de dag van levering door de opdrachtgever per e-mail (delivery.nl@goedkope-drukkerij.nl) aan Goedkope-Drukkerij.nl te worden gemeld. De koerier wacht maximaal 3 minuten op de klant.

7.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat het een fatale termijn betreft, is een door Goedkope-Drukkerij.nl opgegeven leveringstermijn slechts indicatief. Goedkope-Drukkerij.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

7.8. Op verzoek van de opdrachtgever kan met Goedkope-Drukkerij.nl worden afgesproken dat de afwerking sneller zal plaatsvinden. Wanneer u in onze webshop bestelt, kunt u kiezen voor de optie voor 3 dagen snellere levering. Voor deze service rekenen we slechts 9% extra.

8. LEVERING VAN CORRECTE PDF-BESTANDEN DOOR DE KLANT

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per fax of e-mail, voert Goedkope-Drukkerij.nl alle bestellingen uit op basis van de juiste pdf-bestanden aangeleverd of verzonden door de klant.

8.2. De gegevens moeten door de klant worden aangeleverd in de opgegeven bestandsindelingen. Indien de klant verschillende bestandsformaten aanlevert, kan Goedkope-Drukkerij.nl de klant geen foutloze service garanderen. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens, ook als er sprake is van datatransmissie- of datadragersfouten, maar deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Goedkope-Drukkerij.nl.

8.3. Leveringen van welke aard dan ook door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde, dit geldt ook voor informatiedragers en overgedragen gegevens, zijn niet onderworpen aan enige controle verplichting door Goedkope-Drukkerij.nl. In het geval van datatransmissies moet de klant de nieuwste technische beschermingsprogramma's voor computervirussen gebruiken voordat ze worden verzonden. De gegevensback-up is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. Goedkope-Drukkerij.nl is gerechtigd kopieën te maken.

8.4. Het is ook noodzakelijk dat de klant ons op de hoogte stelt wanneer een bestand de voor- en achterkant van het product laat zien. Zodra er maar één zijde naar Goedkope-Drukkerij.nl is gestuurd, wordt het product nog maar één zijde bedrukt, tenzij dit schriftelijk bij de bestelling is vermeld.

8.5. Bij gevouwen folders moeten de buitenkant en binnenkant duidelijk worden vermeld. De juistheid kan alleen worden gegarandeerd door het gebruik van de gegevens in het bestand duidelijk te omschrijven.

8.6. Goedkope-Drukkerij.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor watermerken onder de 5%.

8.7. Om een ​​probleemloze productie te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de opdrachtgever de gegevens conform de bestandsspecificaties ter beschikking stelt aan Goedkope-Drukkerij.nl.

8.8. Alle datarecords die in een andere kleurmodus staan ​​dan opgegeven, worden automatisch geconverteerd naar het gewenste kleurprofiel zonder terugkoppeling naar de klant. Bij kleurverschuivingen kan op deze ombouw geen garantie worden gegeven.

8.9. Belangrijke aanvullende informatie

Op alle overeenkomsten die u met ons heeft gesloten, gelden altijd ook: onze volledige betalingsvoorwaarden en onze leveringsvoorwaarden, onze op dat moment geldende verzendkosten, onze wettelijke kennisgeving, ons privacy beleid, evenals onze eisen en voorwaarden voor de correcte levering van uw 100% drukpers-gerede pdf-bestanden.

Door uw pdf-bestand te uploaden, bevestigt en garandeert u ons dat dit pdf-bestand dat u hebt geüpload, 100% drukpers-gereed is voor verwerking tot een print-product. Door dit pdf-bestand te uploaden, geeft u ons ook automatisch uw definitieve toestemming om het tot een print-product te verwerken. Vanaf dat moment wordt uw bestand door ons in productie genomen.

U dient zich te realiseren dat wij op geen enkele manier het pdf-bestand controleren dat door u of namens u is geüpload. Ter verduidelijking: we controleren op geen enkele manier de resolutie, het afloopgebied, het dataformaat en of je de fonts hebt ingesloten en omgezet naar lettercontouren. Wij controleren het door u geüploade pdf-bestand niet op schrijf- en zetfouten, kleurreproductie of naleving van het maximale inktverbruik van 300%. We controleren niet de overdrukinstellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen.

We willen u er nogmaals aan herinneren dat we het pdf-bestand dat door u of namens u is geüpload, op geen enkele manier verifiëren. We laten het pdf-bestand dat u hebt geüpload, door de door ons ingeschakelde drukpers(en) afdrukken "zoals het is".

Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor een eventuele gebrekkige toestand van het drukwerk die hierdoor ontstaat.

Als u niet zeker weet of uw pdf-bestand voldoet, upload het pdf-bestand dan niet of laat het pdf-bestand aanpassen door een professional, zodat u er zeker van kunt zijn dat het pdf-bestand dat u uploadt 100% voorbereid is voor de door ons ingeschakelde drukpers(en).

De opdrachtgever is en blijft 100% verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het 100% drukpers-gerede pdf-bestand dat de opdrachtgever heeft geüpload.

We bewaren uw PDF Bestanden niet tot in alle eeuwigheid in onze systemen.
Voor alle duidelijkheid: twee maanden na upload van de door u geuploade drukpers-gerede PDF bestanden, verwijderen wij deze definitief uit onze systemen. We houden van eerlijke en duidelijke afspraken.

9. LEVERING

9.1. Levering geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres. Een afwijkende overeenkomst vereist de schriftelijke toestemming van Goedkope-Drukkerij.nl.

9.2. Bij grotere hoeveelheden of grotere formaten behoudt Goedkope-Drukkerij.nl zich het recht voor om de goederen via een expeditiebedrijf te verzenden.

9.3. In het geval van contracten met bedrijven is Goedkope-Drukkerij.nl gerechtigd om in redelijke mate deelleveringen en diensten te doen.

10. RISICO TIJDENS TRANSPORTSCHADE

10.1. Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan onmiddellijk aan de bezorger en neem zo snel mogelijk contact op met Goedkope-Drukkerij.nl.

10.2 Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het transport ligt echter altijd volledig bij de klant, vanaf het moment van aflevering aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanklagen voor vergoeding van verlies en schade.

10.3. Indien u de goederen accepteert, zonder een afleverings-bon van de vervoerder te ondertekenen, bevestigt u daarmee aan de bezorger dat de goederen correct en in goede staat door u zijn ontvangen.

11. RECHTEN VAN DE KLANT INGEVOLGE GEBREKEN / GARANTIE

11.1. Indien de opdrachtgever een ondernemer is die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of beroepsmatige zelfstandige activiteit, dient hij de geleverde goederen onmiddellijk en zorgvuldig te controleren. Indien Goedkope-Drukkerij.nl binnen zeven werkdagen na levering van de goederen geen melding ontvangt van duidelijke gebreken, worden deze geacht te zijn goedgekeurd. Verborgen gebreken dienen eveneens binnen zeven werkdagen na ontdekking van het gebrek aan Goedkope-Drukkerij.nl te worden gemeld.

11.2. Indien het afgeleverde object / goederen / dienst niet de overeengekomen kwaliteit heeft of niet geschikt is voor het gebruik vereist volgens de overeenkomst of voor algemeen gebruik, of indien het niet de eigenschappen bezit die de klant kan verwachten volgens de verklaringen van Goedkope- Drukkerij.nl, dan zal Goedkope-Drukkerij.nl ervoor zorgen dat de klant na een realistische klacht een nieuwe levering ontvangt. Meerdere opeenvolgende leveringen zijn toegestaan. Als drie opeenvolgende prestaties mislukken, kan de klant ervoor kiezen om de koopprijs op passende wijze te verlagen of het contract op te zeggen.

11.3. In het geval van kleurreproducties kan in geen enkel fabricageproces bezwaar worden gemaakt tegen geringe afwijkingen van het origineel.

11.4. Kleurafschuring en productiesporen op ongeverfde producten zijn uitgesloten als klacht.

11.5. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de bedrukte producten alleen bedoeld zijn voor gebruik in gesloten ruimtes, tenzij in de product-beschrijving een overeenkomstige geschiktheid voor buitengebruik wordt vermeld.

11.6. Goedkope-Drukkerij.nl is slechts aansprakelijk voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal tot het bedrag van de orderwaarde. Indien de opdrachtgever geen uitdraai heeft aangeleverd van de printklare pdf-bestanden, is Goedkope-Drukkerij.nl vrij van elke aansprakelijkheid. Klachten worden in deze context niet in behandeling genomen.

11.7. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven de opdrachtgever geen recht op reclame voor de gehele levering, tenzij de deellevering de opdrachtgever niet interesseert.

11.8. Verdere aanspraken - ongeacht de juridische reden - van de opdrachtgever zijn uitgesloten. Goedkope-Drukkerij.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die geen invloed heeft op het geleverde artikel. Deze uitsluiting omvat in het bijzonder gederfde winst en andere financiële verliezen geleden door de klant. Dit geldt ook voor alle schade veroorzaakt door de Goedkope-Drukkerij.nl medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

11.9. Indien er door de opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht aan de geleverde zaak / goederen / dienst, is de aansprakelijkheid van Goedkope-Drukkerij.nl uitgesloten.

11.10. Alle sjablonen die aan Goedkope-Drukkerij.nl worden overhandigd, worden met zorg behandeld. Goedkope-Drukkerij.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade of vermissing.

11.11 Goedkope-Drukkerij.nl is niet aansprakelijk voor normale slijtage.

11.12. Claims wegens gebreken tegen Goedkope-Drukkerij.nl zijn alleen mogelijk voor de directe opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar.

11.13 Alleen onze eigen gegevens, die in de overeenkomst zijn opgenomen, gelden als afspraak over de kwaliteit van de goederen.

11.14. Door het drukproces kunnen er tot 10% te weinig leveringen plaatsvinden of zelfs tot 10% te veel leveringen plaatsvinden. Dit is geen reden voor een gebrek.

11.15 De opdrachtgever houdt er rekening mee dat de kleuren - van printproducten en lay-outbestanden - zoals weergegeven in de eigen afdruk van de opdrachtgever of op een scherm bij de opdrachtgever, na productie in zekere mate afwijken van de kleur van het drukwerk. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen recht op gebreken.

Een objectief gedefinieerde standaardkleur geldt alleen als dit in de orderbevestiging is vermeld.

11.16. Formaatafwijkingen tot 5% zijn toegestaan ​​en geven de opdrachtgever geen aanspraak op gebreken.

11.17. Geringe kwaliteitsverschillen en tot 5% verschil in gewicht van het papier zijn toegestaan.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GOEDKOPE-DRUKKERIJ.nl

12.1. Goedkope-Drukkerij.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade vallen onder meer: ​​reputatieschade, gederfde goodwill, omzet / gederfde winst.

De aansprakelijkheid van Goedkope-Drukkerij.nl is steeds beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de bestelling waarin de aansprakelijkheidsvordering van de klant of de derde wordt veroorzaakt.

Betreft het de (oorzaak van) aansprakelijkheid één deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat deel van de opdracht.

12.2. De aansprakelijkheidsbeperking vervalt bij opzet of grove schuld grenzend aan opzet van de directie binnen Goedkope-Drukkerij.nl maar niet bij opzet of opzettelijke grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Goedkope -Drukkerij.nl.

12.3. Goedkope-Drukkerij.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf verantwoordelijk is of het risico draagt. Dit betreft onder meer het pdf-bestand dat door de opdrachtgever is geüpload.

12.4. Goedkope-Drukkerij.nl is evenmin aansprakelijk voor aspecten die vallen onder de afwijkingen die zijn toegestaan ​​zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

13. INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN / COPYRIGHT

13.1. Het drukwerk en de elektronische publicaties komen tot stand volgens de inhoudelijke eisen van de opdrachtgever. Goedkope-Drukkerij.nl heeft geen invloed op de inhoud ervan. De opdrachtgever is dan ook aansprakelijk jegens Goedkope-Drukkerij.nl om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever over passende rechten beschikt om alle overgedragen gegevens (inclusief tekst en afbeeldingen) te gebruiken, door te geven en te publiceren. Verder is de opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat de productie van het door hem in opdracht gegeven drukwerk geen inbreuk maakt op eigendomsrechten of auteursrechten van derden en dat het drukwerk geen concurrentiebeperkende inhoud heeft.

13.2. De opdrachtgever vrijwaart Goedkope-Drukkerij.nl van alle aanspraken van derden wegens een daarmee verband houdende overtreding van de wet.

14. GEBRUIK

14.1. De commerciële gebruiken van de grafische industrie zijn van toepassing bij commerciële transacties. Daarna is er o.a. geen verplichting van Goedkope-Drukkerij.nl om producten zoals data, litho's of drukplaten die zijn gemaakt voor de productie van het verschuldigde eindproduct terug te sturen. Afwijkende afspraken zijn mogelijk, maar vereisen een schriftelijke overeenkomst tussen Goedkope-Drukkerij.nl en de opdrachtgever.

15. GEGEVENS EN BESTELDOCUMENTEN, VERTROUWELIJKHEID

15.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de aan Goedkope-Drukkerij.nl verstrekte informatie in verband met bestellingen niet als vertrouwelijk beschouwd.

16. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN JURISDICTIE

16.1. Op deze voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen Goedkope-Drukkerij.nl en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt niet als de klant de overeenkomst als natuurlijk persoon heeft gesloten voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn professionele of commerciële activiteit ("consument")

16.2. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

16.3. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen Goedkope-Drukkerij.nl en de opdrachtgever, indien de opdrachtgever handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk fonds is of niet beschikt over een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland is Almelo.

16.4. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ondoelmatig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten. De ondoelmatige of gedeeltelijk ondoelmatige bepaling moet worden vervangen door een verordening waarvan de economische inhoud de ondoelmatige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

16.5.  Platform van de EU-commissie voor online-geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting door een geschillenorgaan.

17. CONTRACTTAAL

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Nederlands.